עב | EN
לקידום ערכים ציוניים הומניסטיים במערכת החינוך
אודות
המכון למצוינות בהומניסטיקה מבקש להשפיע על דמותה הערכית-מוסרית של החברה במדינת ישראל הציונית באמצעות קידום הוראת מקצועות ההומניסטיקה:
תנ"ך, מחשבת ישראל, ספרות והיסטוריה, כי אלה המקצועות הבונים אישיותו וערכיו של אדם.
מערכי למידה
מגוון דוגמאות למערכי למידה. מערכי הלמידה זמינים למורים לשימוש מיידי, וניתן גם להתאימם לאופי הכיתה.

תקנון פרס המכון למצוינות בהומניסטיקה לקידום הוראת מדעי הרוח
הצוות
בצוות חברים אנשי תרבות ורוח, אקדמיה ופיתוח מקצועי.
צרו קשר
המכון למצוינות בהומניסטיקה

קהילת בודפשט 12
תל אביב,6970135

contact@mezionut.org.il