עב | EN
לקידום ערכים ציוניים הומניסטיים במערכת החינוך

המכון למצוינות בהומניסטיקה מציע עיסוק במגוון ערכים.

פרופ' צבי לם הגדיר ערכים כקווים מנחים שמשרתים אותנו במצבים של התנגשות בין התנהגויות אפשריות, שמושכות את לבנו, אך לא ניתן לנו לממשן בעת ובעונה אחת; כאלה הם מצבים שבהם אנו חייבים להכריע ולבחור בין התנהגות מסוג אחד לבין התנהגות מסוג אחר. הבחירה בהתנהגות מסוימת משקפת את הערך על פיו בחרנו לפעול.

כל מערכי הלמידה של המכון למצוינות בהומניסטיקה משקפים התמודדות עם ערכים מתנגשים. כל מורה ומדריך הנעזר במערכי המכון יכול לבחור את הערכים שהוא מבקש להדגיש במערך הלמידה.

בטבלה הבאה אנחנו מבקשים להאיר ערכים מסוימים שניתן לחנך לאורם באמצעות מערכי הלמידה של המכון.

שם מערך הלמידה הערכים המוצעים
החומות והתותחים נחישות, התמדה, יצירתיות, שייכות
מלחמת לבנון השנייה רעות, מסירות נפש, הקרבה, אומץ לב, גבורה, קדושת החיים
הקרב על ניצנים ציונות, מסירות נפש, אהבת המולדת, הקרבה, רעות, אומץ לב, גבורה, קדושת החיים
הוורד הלבן מסירות נפש, אהבת המולדת, אכפתיות, חמלה, אומץ לב, חופש הביטוי, אחריות
מקימים ספריה הלניסטית השכלה, לימוד לשמו, השגיות, קידמה
המרד הגדול עצמאות לאומית, חירות, קדושת החיים, אומץ לב, קנאות, אחריות
קמצא ובר-קמצא - אגדות בעקבות המרד
דבורה הנביאה - שופטים, פרק ד' גבורה, יוזמה, מנהיגות, שוויון נשים
גלות בבל - 'גמול אישי' ו'גמול לדורות'
אירועי תרפ"ט - הכנת תסריט חמלה, טוב לב, אומץ לב, קדושת החיים, צדק, לאומיות, שייכות, קנאות
פרשת אלטלנה מנהיגות, יוזמה, אחדות, אחריות
השיר "ירושה" של חיים גורי וסיפור העקדה קדושת החיים, אמונה
קרב הבופור - הכנת כתבה גבורה, אומץ לב, מסירות נפש, רעות, ביקורת
ראשית הציונות על המפה לאומיות, תרבות, דת, שלילת הגולה, ציונות, שייכות