עב | EN
לקידום ערכים ציוניים הומניסטיים במערכת החינוך

ייחודו של המכון למצוינות בהומניסטיקה בכך שהוא פועל בתוך תוכנית הלימודים הקיימת, במסגרת המקצועות שנלמדים כיום ובקרב מורים מכהנים. מורים מחפשים באופן תדיר מערכי למידה ומבקשים להתחדש ולחדש. המכון עונה לצורך זה של המורים על ידי פיתוח חומרי למידה איכותיים בהלימה מלאה לנושאי הלימוד בכיתות, תוך דגש על ערכים ציונים-הומניסטיים.

הפעילות אינה דורשת תוספת שעות לימוד במערכת שכן מערכי הלמידה נכתבים על פי הסילבוס הקיים ונלמדים במערכת השיעורים המחייבת של בית הספר.

יעדים אופרטיביים:

  • עיצוב בוגרי מערכת החינוך בישראל כאזרחים ציוניים בעלי חשיבה מעמיקה וביקורתית, סקרנים ואמפתיים
  • העשרת תהליכי הוראה, והטמעת למידה חדשנית במקצועות ההומניסטיקה במערכת החינוך במדינת ישראל
  • הגברת היצירתיות, העניין והמוטיבציה של התלמיד ללמידה בכלל ולאהבת "מדעי האדם" בפרט
  • פיתוח מקצועי למורים – מפגשי לימוד העוסקים בשינוי מקומו של המורה ממקור הידע למתווך משמעות וערכים
  • הקמת רשת חברתית מקצועית ואיכותית אשר תשמש קבוצת תמיכה, שייכות, ומקור לגאוות יחידה למורים. תהא זו סיירת של מנהיגים המטמיעה ערכים ציוניים-הומניסטים במערכת החינוך
  • להביא לבחירת מקצוע אחד לפחות ממקצועות ההומניסטיקה בהיקף מורחב על ידי כל תלמיד בחטיבה העליונה במדינת ישראל