עב | EN
לקידום ערכים ציוניים הומניסטיים במערכת החינוך
פרס המכון למצוינות בהומניסטיקה - לקידום הוראת מדעי הרוח

תחרות למורים שנה א' ולסטאז'רים

  המכון למצוינות בהומניסטיקה בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים מזמין אתכם, מורים שנה א' וסטאז'רים, להשתתף בתחרות נושאת פרסים.

  התחרות מבקשת לקדם את הוראת מדעי הרוח כי אלה המקצועות הבונים אישיותו וערכיו של אדם.


  יחידים, או צוותים (2-3 בצוות) הלומדים בקורסי המורים שנה א' במכללת סמינר הקיבוצים, מוזמנים לשלוח מערכי למידה בנושאים הנכללים בתכנית הלימודים המחייבת של משרד החינוך.
  למתחרים יתקיים יום הדרכה מקדים מטעם המכון למצוינות בהומניסטיקה, על מנת להכיר ולחדד את העקרונות שיובילו לביצוע מיטבי בתחרות. לעולים לגמר יתקיים יום הדרכה נוסף.
  ההשתתפות בימי ההדרכה היא תנאי להשתתפות בתחרות.

  מהלך התחרות:
  צוותי המתחרים יכתבו מערך למידה, ילמדו אותו בכיתה לבחירתם, וישלחו מערך כתוב אל המכון למצוינות בהומניסטיקה (בימי ההדרכה יינתן הסבר מדויק על תבנית מערך הלמידה).

  פרסים:
  ארבעת הפרסים הכספיים בסך 8,000 שקלים כל אחד, יימסרו לצוותי המורים הזוכים בטקס במכללת סמינר הקיבוצים.


  לִחצו כאן להרשמה.


  המכון למצוינות בהומניסטיקה מציע כלים, אסטרטגיות והשקפת עולם למורים ולמחנכים של המאה ה-21, המתמודדים עם תפקידם המתחדש.
  דרך ההוראה והלמידה שמקדם המכון בנויה על שתי תרבויות למידה עתיקות: "תרבות המעגל" ו"תרבות החברותא" ומבוססת על חזית הידע הפדגוגי בחינוך בעשורים האחרונים: הרפז, כרמון, גוטרמן, האטי, קולב ונוספים, אותם מתרגם המכון לכלים פרקטיים להוראה.