עב | EN
לקידום ערכים ציוניים הומניסטיים במערכת החינוך

שותפי דרך

רעיה שטראוס

גרשון ז"ל ודינה ז"ל ברס

נורית נחום

דורון קמפל

חגי פורת

נורית הס-כהנא

אודי נחום - עיצוב אתר

אלון פילץ

יוסי יגל - משרדי תעשיות ברס

עו"ד ארז סרי - ייעוץ משפטי

רו"ח יוסף נתנאל - רואה חשבון

קרן גוטסמן

אורני פטרושקה